Gdańska Grupa Perkusyjna Jeunesses Musicales

W 1985 r. założyłem zespół perkusyjny złożony z moich wychowanków. Zagraliśmy razem ponad 450 koncertów w towarzystwie znakomitych solistów, orkiestr, chórów i zespołów. W Gdańskiej Grupie Perkusyjnej Jeunesses Musicales grają wspólnie bardzo młodzi muzycy i doświadczeni artyści. Dzięki temu adepci sztuki perkusyjnej poznają wspaniałą literaturę muzyczną i zdobywają doświadczenie – przepustkę do najważniejszych sal koncertowych całego świata. Poza Polską koncertowaliśmy już w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Szwecji, na Litwie i we Włoszech.

Odrobina historii i aktualne projekty