Koncerty z Emmanuelem Séjourné

Ogromnym zaszczytem dla mnie jest możliwość koncertowania ze światowej sławy francuskim artystą – kompozytorem, wibrafonistą i pedagogiem prof. Emmanuelem Séjourné. Wieloletnia współpraca i przyjaźń zaowocowała licznymi koncertami oraz projektami muzycznymi.