OSM I i II stopnia w Gdańsku

Od ponad trzydziestu lat prowadzę klasę instrumentów perkusyjnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Od początku działalności klasy moim głównym celem było i jest przekazywanie młodym perkusistom pasji i radości grania. Nieodłączną częścią nauki gry na instrumentach perkusyjnych są próby i koncerty z Gdańską Grupą Perkusyjną Jeunesses Musicales. Niezliczona wprost ilość koncertów, które wspólnie zagraliśmy na wspaniałych estradach we Włoszech, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech na Litwie czy w Filharmonii Narodowej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Łódzkiej, Gdańskiej i Kaliskiej dała uczniom największy skarb – obycie ze sceną i radość muzykowania. Absolwenci naszej klasy perkusji reprezentują Gdańsk na całym świcie zdobywając laury na cenionych konkursach (Paryż, Genewa, Rzym, Norymberga, Wilno, Montesilwano i wiele innych). Znakomite instrumenty, nowoczesne klasy, liczne warsztaty, kursy i koncerty dają wszystkim doskonałe warunki do nauki, ćwiczenia i to, co najważniejsze w muzyce – doświadczenie i możliwość koncertowania w towarzystwie największych artystów.