Warsztaty dla firm

Wieloletnie doświadczenie kierowania zespołami artystycznymi, wielkimi orkiestrami, wykłady na konferencjach naukowo-artystycznych i niezliczone koncerty na estradach całego świata, pozwoliły mi na wypracowanie metody przekazywania wiedzy oraz doświadczenia dyrygenta, solisty, pedagoga, kierownika katedry i szefa zespołów naukowo-badawczych.

Artystyczne warsztaty dla kadry zarządzającej, pracowników wszystkich szczebli małych i dużych firm, korporacji oraz stowarzyszeń, za każdym razem przygotowywane są indywidualnie, zgodnie z analizą potrzeb i oczekiwań Klienta.

Metody pracy dyrygentów, orkiestr, chórów i solistów koncertujących z różnymi zespołami doskonale odzwierciedlają systemy funkcjonowania firm w rozmaitych konfiguracjach strukturalnych.

Artysta musi doskonale opanować warsztat artystyczny, skomplikowane dzieła wymagające ogromnej wirtuozerii, stres, tremę, koncentrację i co najważniejsze absolutny kontakt z odbiorcą sztuki. To przecież, najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżniać się prezes, dyrektor, kierownik, menadżer czy pracownik działający indywidualnie lub w zespole.

Od ponad 25 lat prowadzę warsztaty polsko i angielskojęzyczne kształtujące:

  • Umiejętność skutecznej autoprezentacji;
  • Zarządzania małym i rozbudowanym zespołem;
  • Kreowania własnego i zespołowego wizerunku;
  • Czytelnej i jednoznacznej komunikacji;
  • Przejmowania odpowiedzialności za siebie i zespół;
  • Niewerbalne techniki komunikacji;
  • Podejmowanie trudnych i natychmiastowych decyzji;
  • Tworzenie i wdrażanie procedur;
  • Wiarę w siebie i umiejętność motywowania współpracowników;

Wykorzystując jedne z najciekawszych narzędzi świata muzyki – klasyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty etniczne z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy, doświadczenia odległych kultur i cywilizacji oraz arcydzieła największych kompozytorów, realizuję zajęcia pozwalające na praktyczne i rzeczywiste wdrożenie w życie istotnych umiejętności, kompetencji, oraz metod odnoszenia sukcesów.

Zajęcia przebiegają w twórczej atmosferze koncentracji i rozluźnienia, pracy i zabawy, ciszy i feerii dźwięków oraz są doskonałym elementem integracyjnym dla wszystkich uczestników spotkania. W trakcie zajęć, każdy uczestnik otrzymuje instrument pozwalający na czynny udział w ćwiczeniu i wspólne tworzenie muzyki.

Przez wiele lat działalności warsztatowej miałem przyjemności szkolić i pracować ze strukturami wchodzącymi w skład: Volvo, Mercedes Benz, Toyota, Ikea, CocaCola, PriceWaterhouseCoopers, Mazda, Philips, Philips Lighting, GlaxoSmithKline, PKO, Bank BGŻ BNP Paribas, EFL, Alstom, Henkel, Orlen, KGHM, Energa, Polkomtel, Centertel i wielu innych.